logo
logo

Generalforsamling


Thise Rideklub indkalder til ordinær generalforsamling
Tirsdag den 20. februar 2018 kl 19,00  i Rytterstuen

Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af det reviderede regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg  af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt


© Udarbejdet af ThiseWeb.dk